rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Zajímavosti z konference EuroGeo 7

Na letošní, v pořadí již sedmou konferenci EuroGeo jsme vyrazili ve tříčlenném týmu, tentokrát do krásné Varšavy, hlavního města Polska. Palác kultury a vědy, který přípravný výbor zvolil pro letošní ročník, byl i přes svou pohnutou historii velmi impozantním místem.

Na letošní, v pořadí již sedmou konferenci EuroGeo jsme vyrazili ve tříčlenném týmu, tentokrát do krásné Varšavy, hlavního města Polska. Palác kultury a vědy, který přípravný výbor zvolil pro letošní ročník, byl i přes svou pohnutou historii velmi impozantním místem, moderní infrastruktura konference se nenásilně doplňovala s monumentální architekturou budovy a celou událost doprovázel zvláštní genius loci. Varšava samotná je harmonickým splynutím moderní metropole plné mrakodrapů s poklidnými uličkami starého města, je plná parků a prostor pro trávení volného času, mezi nespočtem podniků jsme tu narazili i na českou hospodu nebo typicky britský pub, to vše v čistých a spořádaných ulicích. Město zkrátka hýřilo zdravým životem.

Po více než dvouleté pauze způsobené pandemií nebylo překvapením, že na konferenci již od počátku panovala velmi přátelská a uvolněná atmosféra, i přes to, že konference měla jinak velmi vysoký společenský status. Vedle zástupců evropských zemí nechyběli odborníci ani z amerického kontinentu, Indie, Japonska nebo jiných vzdálených koutů světa, všichni tito lidé se potkávali, podívali si ruce, u dopolední kávy nebo dobrého oběda probírali rozličná témata, vyměňovali si zkušenosti a názory, oživovali staré známosti a navazovali nové, a kdo měl zájem, mohl pohovořit se zástupci předních světových výrobců geosnytetik na několika desítkách výstavních stánků.

Samotné konferenci předcházel jednodenní odborný seminář věnovaný tématu zakládání násypů na roznášecí platformě. Jako účastníci semináře jsme měli jedinečnou možnost seznámit se s doktorkou Suzanne van Eekelen, autorkou relativně nové, a dosud pravděpodobně nejkomplexnější a nejlépe verifikované výpočetní metody. Paní doktorka nás během dne provedla historií roznášecích platforem, parametrickou studií, ve které srovnávala naměřená přetvoření v geomřížích se spočtenými přetvořeními dle dosud známých a publikovaných metod výpočtu, seznámila nás s vlastními laboratorními a polními testy a následnými kalibracemi matematických vztahů, z nichž následně vyvinula analytickou výpočetní metodu. Práci představila v roce 2015 v rámci své disertace a v roce 2016 byla metoda výpočtu publikována v předpise CUR 226 (Dutch Design Guideline for Basal Reinforced Piled Embankments).

Pondělní zahájení konference začalo uvítacím rituálem, představili se nám organizátoři události a hlavní sponzoři, s nimiž probíhaly krátké rozhovory, velmi zajímavý byl i doprovodný program, při kterém jsme mohli sledovat mladou nadanou umělkyni, jak ladně a s neomylnou precizností vytváří z volně sypaného písku tváře významných polských osobností, mezi nimiž nechyběl například Mikuláš Koperník nebo Marie Curie-Skłodowská. Odpolední program byl vyhrazený hlavním přednáškám předních představitelů IGS a oficiální uzavření dne plynule navázalo na spíše neformální večerní banket.

Úterý a středa byly z hlediska organizace odlišné od úvodního dne, protože prezentace jednotlivých účastníků probíhaly paralelně v pěti přednáškových místnostech, takže jsme si každý mohli z programu vybrat témata, která nás zajímala. Ve společných prostorách i nadále prezentovali výrobci své nejnovější poznatky a postupy v oblasti speciálních geotechnických aplikací, dny tak byly velmi dynamické a pestré, což výrazně potlačilo monotónní a vyčerpávající koncept, se kterým se často setkáváme na jiných konferencích.

Úterní dopoledne pro nás bylo zvlášť výjimečné, protože jsme ve dvou navazujících přednáškových blocích prezentovali svoji vlastní práci, zárubní zdi na trati Rokycany-Plzeň a mostní opěry na dálnici D1 u Levoči. Byla to pro nás víceméně nová zkušenost a vlastně i výborná příležitost být aktivní součástí tak velké mezinárodní události, a nakonec, i díky této naší prezentaci jsme navázali nové kontakty a měli jsme možnost vést zajímavé diskuze se zahraničními kolegy.

Konference EuroGeo 7 měla velmi vysokou odbornou úroveň, ale – a věřím, že to platí za nás všechny zúčastněné – významnou hodnotu měla především na úrovni sociální.

Autor: Ondřej Vodáček

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu