GEOMAT

Prihláste sa

Prihláste sa

Váš e-mail (login):

Heslo:

Zaregistrujte sa
Zabudol/la si heslo?

Ilustarčné fotografie

geotextílie

Všeobecné vlastnosti

Podľa normy EN ISO 10318 je geotextília plošný, polymérový (teda syntetický) alebo prírodný materiál, ktorý môže byť tkaný, netkaný alebo pletený, používaný v styku so zeminou a/alebo inými materiálmi pri zemných a stavebných prácach.

Geotextílie jsou typicky vyrábané z vysoko kvalitného polypropylénu (PP) a polyesteru (PES) atd. Nie sú napádané plesňami a baktériami, znášajú alkalické prostredie (PP), kyslé prostredie (PP, PES), odolávajú obvyklým rozpúšťadlám. Farbu majú najčastejšie bielu, čiernu prípadne inú.

Separačné geotextílie

Použitie separačných geotextílií je výhodné všade tam, kde je potrebné zabezpečiť oddelenie dvoch materiálov rôzneho zloženia (napr. oddelenie dvoch materiálov rôznej zrnitosti v zemnej konštrukcii). Oddelenie dvoch materiálov rôzneho zloženia (napr. hrubozrnná podkladová vrstva ležiaca na jemnozrnnom podloží), zabráni sa tým premiešaniu s následným ohrozením funkcie jednotlivých vrstiev, a tým je napr. zabezpečená vysoká únosnosť podkladovej vrstvy a je zabezpečené minimálne znehodnotenie materiálu tejto vrstvy.
Dodávané výrobky:

Výstužné geotextílie

Umožňujú prenášať ťahové napätie, zabezpečujú zvýšenú stabilitu stavebných diel na neúnosnom podloží.
Dodávané výrobky:

Ochranné geotextílie

Niektoré konštrukcie sú citlivé na porušenie. V takomto prípade je možné využiť ochranné funkcie geotextílií, ktoré zabezpečujú vlastnosti chráneného materiálu pri ukladaní druhého (napr. ochrana izolácie pred porušením prisypávanou zeminou).
Dodávané výrobky:

Filtračné geotextílie

Geotextília plní tiež filtračnú funkciu, čím zabezpečuje dlhodobé prúdenie vody v kolmom smere na geosyntetiku a zabraňuje pohybu pevných častíc v smere prúdiacej vody. Prepúšťa veľké množstvo vody z podložia, pričom účinne bráni pohybu čiastočiek zeminy, ktoré by mohli znehodnotiť horné vrstvy (napr. upchatie zemného drenu, vodorovného drenu apod.). Tým predlžujú životnosť drenážneho systému. Využívajú sa vo veľkej miere pri zhotovovaní podkladových vrstiev (vodný režim) komunikácií, pri kultivácií znečistených vodných tokov a pôdnych rekultivačných programoch. Tieto geotextílie zároveň podporujú vznik stabilného, prirodzeného filtra v samotnej zemine. Geotextília musí zadržiavať väčšie častice zeminy, ktoré potom podporujú jemnejšie menšie častice. V takom systéme, kde je zemina schopná vytvoriť si vlastný prírodný filter, môže voda prechádzať geotextíliou s minimálnou tendenciou k upchávaniu pórov.
Dodávané výrobky: